Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunt u geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Wanneer u gebruik maakt van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt deze website geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer. Daarom zorgen wij ervoor dat de communicatie en gegevensuitwisseling via onze site zo veilig mogelijk gebeurt. En houden we ons natuurlijk aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouders hebben opgesteld.

Cookies

Deze website gebruikt Google Analytics om de website te optimaliseren. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de privacygevoeligheid van uw gegevens. Wij hebben hiertoe een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, hebben uw ip-adres geanonimiseerd en versturen uw gegevens over een beveiligde verbinding. Ook delen wij geen gegevens met Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere Google diensten.

Copyrights

Op alle teksten en beelden op deze internetsite berust het copyright bij deze website. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van deze website mag worden gekopieerd.